Mexquisits Affiliateprogram Villkor

Avtal

Vänligen läs noga igenom villkoren nedan innan du registrerar dig som Affiliate på Mexquisit. Genom att delta som Affiliate på Mexquisit Affiliateprogram (“Program”) accepterar du de följande användarvillkoren.

Mexquisit förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren utan föregående meddelande. Alla nya funktioner som utökar eller förbättrar den aktuella programmet, inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser, skall omfattas av användarvillkoren. Fortsatt användning av Programmet efter sådana ändringar skall utgöra ditt medgivande till sådana ändringar. Du kan läsa den senaste versionen av användarvillkoren här.

Brott mot någon av nedanstående villkor kommer att leda till uppsägning av ditt konto och förverkande av eventuella utestående affiliate provisioner intjänade under brott. Du samtycker till att använda partnerprogram på egen risk.

Tjänsten

Mexquisit tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för dig som Affiliate att erhålla ersättning för att låta oss använda ett utrymme på din webbplats för Program.

Konto villkor

 1. Du måste vara 18 år eller äldre för att delta i Programmet.
 2. Du måste bör i Sverige för att bli en Affiliate.
 3. Du måste vara en människa. Konton som registreras av “bots” eller av andra automatiserade metoder är inte tillåtna.
 4. Du måste ange ditt juridiska namn, en giltig e-postadress och annan information som krävs för att slutföra registreringsprocessen.
 5. Din inloggning får endast användas av en person- en enda inloggning som delas av flera personer är inte tillåtet.
 6. Du själv är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och lösenord. Mexquisit kan inte och ska inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada från din underlåtenhet att följa denna säkerhet skyldighet.
 7. Du är ansvarig för allt innehåll inlagt och aktiviteter som sker under ditt konto.
 8. En privat person eller juridisk person får inte behålla mer än ett konto
 9. Du får inte använda Mexquisit Affiliateprogram för olaglig eller obehörig ändamål. Du måste inte, i samband med tjänsten, bryta mot svensk lagstiftning (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslag).
 10. Du får inte använda Mexquisit Affiliateprogram för att tjäna pengar på egen hand.

Länkar/bilder på din webbplats, i din e-post eller annan kommunikation

För att bli affiliate på Mexquisit måste du slustföra registreringsprocessen genom att förse Mexquisit med gällande, kompletta och korrekta uppgifter vilka efterfrågas i registringsformuläret. När du har registrerat dig på Affiliateprogram, kommer du att tilldelas en unik Affiliate-kod. Du får lägga in länkar, banners eller annan grafik som vi förser dig med din Affiliate-kod på din webbplats, i din e-post eller annan kommunikation. Vi kommer att förse dig med riktlinjer, länk stilar och grafiker att använda i anknytning till Mexquisit.  Vi kan ändra design på teckningen när som helst utan föregående meddelande, men vi kommer inte att ändra måtten på bilderna utan att meddela det. Till och med kan du skapa dina egna annonser med förutsättning att vi godkänner annonserna innan du publicerar dem. Vi svarar på begäran inom högst två arbetsdagar.

För att tillåta exakt spårning, rapportering, provisioner och utbetalningar, kommer vi ge dig en särskilt länk format som ska användas i alla länkar mellan din webbplats och Mexquisit. Du måste se till att var och en av de länkarna mellan din webbplats och Mexquisit har detta särskilt länk format. Länkarna till Mexquisit som på din webbplats enligt detta avtal och som korrekt har sådan särskild länk format kallas “Särskilda länkar”. Du kommer att tjäna provisioner endast med avseende på försäljning på en Mexquisit produkt sker direkt via de särskilda länkarna. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig med avseende på någon misslyckande som du eller någon du avser använda särskilda länkar eller felaktigt skriver din Affiliate-kod, inklusive i den mån sådan underlåtenhet kan leda till någon minskning av belopp som annars skulle betalas till dig enligt detta avtal.

Affiliate-länkar ska peka på sidan av produkten som främjas.

Avgifter

Att delta på programmet är kostnadsfritt.

Provisioner och betalning

För att en försäljning av en produkt blir berättigad till en provision, måste kunden klicka genom den särskilda länken från din webbplats, e-post eller annan kommunikation till Mexquisit och slutföra en beställning av en produkt.

Vi kommer endast att ersätta provisioner på länkar som automatiskt spåras och rapporteras av våra system. Vi kommer inte att ersätta provisioner om kunden påstår att han/hon har köpt eller någon har angett en bonuskod om dessa inte spåras av vårt system. Vi kan bara betala provisioner om affärer genereras genom de korrekta formaterade särskilda länkar som spåras automatiskt av vårt system. Provision betalas ut baserat på den statistik som Mexquisit har framställt och ingen annan.

Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera provisioner som är intjänade genom bedrägligt, olagligt, eller alltför aggressiv, tvivelaktig försäljning eller marknadsföring metoder.

Utbetalningar görs när du har intjänat mer än 500 SEK i affiliate inkomst. Om ditt affiliate konto inte överstiger 500 SEK beloppsgräns, din provision kommer inte att betalas. Vi är bara ansvarig för att betala provisioner som överstiger 500 SEK beloppsgräns. Betalningar sker av Mexquisit ett svenskt företag. Utbetalningar sker i SEK till svenska bankkonto, bankgiro, Plusgiro, Paypal och Payson konto. Affiliate ansvarar för att verifiera att utbetalningen kan ske till aktuellt mottagarkonto och det är tillgängligt. Utbetalning sker den 1:st varje månad förutsatt att Affiliate har angett fullständigt namn, organisations- eller personnummer, adress och bankuppgifter.

Affiliate som är fysisk person och verksamma i Sverige kommer att få avdrag för svensk källskatt och sociala avgifter. Affiliate som är redovisningsskyldig för mervärdesskatt måste på egen hand ange detta på sitt konto samt uppge giltigt momsregistreringsnummer för att få ersättning utbetalade med svensk moms. Mexquisit kommer att skicka kontrolluppgifter till skattemyndigheten avseende utbetalade ersättningar.

Betalningsplan

Så länge din nuvarande affiliate provisioner är över 500 SEK, kommer du att få betalning varje månad. Om du inte har tjänat 500 SEK sedan din senaste betalning, betalar vi dig den följande månaden efter du har passerat beloppsgränsen.

Kund definition

Kunder som köper produkter genom detta Program kommer att anses vara våra kunder. Därför kommer alla våra regler, strategier och operativa förfaranden rörande kundorder, kundservice och produktförsäljning gälla kunderna. Vi kan ändra vår politik och våra rutiner när som helst. Till exempel kommer vi att fastställa priserna som tas ut för produkter som säljs under detta Program i enlighet med vår egen prissättningspolitik. Produktpriser och tillgänglighet kan variera under tiden. Eftersom priset kan påverka produkter som du har på din webbplats, bör du inte visa produktpriser på din webbplats. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga åtgärder för att presentera korrekt information, men vi kan inte garantera tillgängligheten eller priset på en viss produkt.

Identifiera dig som en Mexquisit Affiliate

Du får inte utfärda något pressmeddelande avseende detta avtal eller ditt deltagande i programmet. Sådana åtgärder kan leda till din uppsägning från programmet. Dessutom, kan du inte på något sätt förvränga eller försköna förhållandet mellan oss och dig. Du kan inte uttrycka att du utvecklar våra produkter, att du är en del av Mexquisit eller att du har någon relation eller tillhörighet mellan oss och dig eller någon annan person eller enhet utom det som tillåtits av detta avtal.

Du kan inte förvärva produkter via din affiliate länkar för din egen använda. Sådana förvärv kan leda (i vårt eget gottfinnande) undanhållandet av provisioner och/eller uppsägningen av detta avtal.

Ditt ansvar

Du är ensam ansvarig för utveckling, för drift och underhåll av din webbplats och för alla material som visas på din webbplats. Till exempel, är du ensam ansvarig för:

 1. Den tekniska driften av din webbplats och alla relaterade utrustning.
 2. Säkerställa att visningen av de särskilda länkarna på din webbplats inte bryter mot något avtal mellan dig och någon tredje part (inklusive utan begränsning eventuella begränsningar eller krav som ställs på dig av en tredje part som är värd för din webbplats).
 3. Den noggrannhet, sanning och lämplighet av materialet som publiceras på din webbplatsen (inklusive, bland annat alla produktrelaterade material och all information du inkluderar inom eller förknippas med de särskilda länkarna).
 4. Säkerställa att all material ut på din webbplats inte kränka eller inkräkta på rättigheter för tredje part (inklusive, till exempel upphovsrätter, varumärken, integritet eller andra personliga rättigheter och äganderätter).
 5. Säkerställa att material som publiceras på din webbplats inte är förtalande eller olagligt.
 6. Säkerställa att din webbplats korrekt och på ett lämpligt sätt delge hur du samlar in, använder, lagrar och lämnar ut insamlade data från besökare (cookies).

Personuppgifter

Om du har blivit godkänd för att delta som Affiliate på programmet måste vi samla in viss information från dig av skattemässiga skäl. Mexquisit behöver personlig information som fullständigt namn, adress, personnummer och bankuppgifter. Informationen används av Mexquisit vid utbetalning samt vid rapportering till Skatteverket. Affiliates personuppgifter kommer att finnas tillgängliga för Mexquisit och myndigheter som kan ställa frågor.

Lagstiftning iakttagelse

Som ett villkor för ditt deltagande i programmet godkänner du att medan du är en programdeltagare kommer du att följa alla lagar, förordningar, regler, order, licenser, tillstånd, domar, beslut eller andra krav av någon statlig myndighet i Sverige, oavsett om sådana är nu i kraft eller senare träda i kraft under den tid du är en deltagare i programmet. Utan att begränsa ovanstående skyldigheten, godkänner du att som villkor för ditt deltagande i programmet kommer du att följa alla tillämpliga svenska lagar som styr marknadsföring via e-post.

Giltighetstiden i avtalet och programmet

Detta avtals giltighetstid börjar vid vårt godkännande av din program ansökan och kommer att avslutas i överenskommelse mellan bege parten. Antingen du eller vi kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan orsak, genom att den andra parten skriftligt meddelar uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal kommer du omedelbart att upphöra med användning av alla länkar till Mexquisit och alla våra varumärken, logotyper och alla andra material som tillhandahålls av eller på uppdrag av oss till dig enligt denna förordning eller i samband med programmet. Mexquisit förbehåller sig rätten att avsluta programmet när som helst. Vid programslut, kommer Mexquisit att betala alla utestående upplupna provisioner.

Uppsägning

Mexquisit har, efter eget gottfinnande, rätt att stänga eller avsluta ditt konto och vägra alla nuvarande eller framtida användning av programmet, eller någon annan Mexquisit tjänst, av någon anledning när som helst. Sådan uppsägning av tjänsten kommer att leda till inaktivering eller radering av ditt konto eller av din tillgång till ditt konto, samt till att förverka och avstå från alla potentiella provisioner eller intjänade provisioner i ditt konto om de hade förvärvats genom bedrägligt, olagligt, eller alltför aggressiv, tvivelaktiga försäljnings- eller marknadsföringsmetoder.

Förhållandet mellan parterna

Du och vi är oberoende entreprenörer, och ingenting i detta avtal kommer att skapa partnerskap, joint venture, byrå, franchise, försäljningsrepresentant eller anställningsförhållandet mellan parterna. Du har ingen befogenhet att göra eller acceptera några erbjudanden eller representationer för vår räkning. Du kommer inte göra något uttalande på webbplatsen som rimligen skulle motsäga något i det här avsnittet.

Ansvarsbegränsning

Vi kommer inte hållas ansvariga för indirekta, särskilda eller följdskador (eller förlust av inkomst, vinst eller data), tekniska fel, intrång säkerhetsfel, virus eller oväntade kostnader från någon annan är Mexquisit som uppstår i samband med detta avtal eller programmet, även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador. Dessutom våra sammanlagda ansvar som följer med avseende på detta avtal och programmet kommer inte att överstiga de totala provisioner som har betalats eller skall betalas till dig enligt detta avtal.

Mexquisit ansvarar inte för dina handlingar som Affiliate. Om du distribuerar Annonser på webbplatser som kan innehålla olagligt material eller via oönskade massutskick så har Mexquisit inget med saken att göra och kan inte hållas ansvarigt. Mexquisit förbehåller sig rätten att felaktigheter kan uppstå vid insamling och beräkning av data. Mexquisit kan därmed inte hållas ansvarig om fel skulle uppstå.

Mexquisit svarar inte för några felaktigheter i statistik, beräkning eller insamling av uppgifter och information.

Affiliate har ensamt fullt ansvar för sitt annonsval och placering på sin webbplats.

Friskrivningsklausuler

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser avseende programmet  Dessutom, gör vi inga utfästelser att driften av Mexquisit kommer att vara oavbruten eller felfri, och vi kommer inte hållas ansvariga för konsekvenserna av avbrott eller fel.

Skiljedom

Mexquisit är ett svenskt bolag och bedriver sin tjänst från Sverige. På avtalet ska Svensk lag tillämpas. Avtalet är underkastat svensk lag och eventuella tvister ska slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Karlskrona.

Övrigt

Detta avtal styrs av den svenska lagstiftningen. Du kan inte överlåta detta avtal, utan vårt skriftliga medgivande. Samtliga rättigheter till system, program, metoder, dokumentation och liknande ägs och innehavs av Mexquisit.  Affiliate får genom avtalet ingen som helst upphovsrätt eller licens rörande tjänsten eller programvara utan äger endast rätt att utnyttja Mexquisit tjänst under de i detta avlat angivna förutsättningarna.

Mexquisits fel att utöva eller att verkställa någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren utgör inte ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan dig och Mexquisit och gäller din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Mexquisit (inklusive men inte begränsat till, alla eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).